Ćwierć wieku akademickości

Politechnika Opolska świętuje 25 lat.

W 1996 r. władzę w świeżo przemianowanej i pełnej entuzjazmu Politechnice Opolskiej obejmuje prof. Józef Suchy, autorytet w dziedzinie odlewnictwa (w owym czasie pełniący funkcję prezydenta Światowej Organizacji Odlewniczej).

Bardzo dobrze wspominam ten okres w swojej karierze zawodowej. Były to początki niezależności gospodarczej państwa, musieliśmy się w niej odnaleźć i podejmowaliśmy wiele działań, które pozwalały uczelni na rozwój. Tworzyliśmy takie przedsięwzięcia, które zacieśniały współpracę między gospodarką a sferą nauki, jak Forum Akademicko-Gospodarcze Śląska Opolskiego. Była to organizacja unikatowa w skali kraju. Jednym ze skutków działania tego forum było późniejsze utworzenie parku technologicznego.

Na stanowisko rektora, na kolejne 6 lat, wraca prof. Piotr Wach. Młoda politechnika potrzebuje wzmocnienia, aby zachować nazwę i autonomię, władze uczelni zakasują więc rękawy. Uczelnia zdobywa kolejne uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, poszerza profil kształcenia.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych w strukturze i ofercie edukacyjnej politechniki pojawiają się dwa nowe, oryginalne jak na uczelnię techniczną wydziały – Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (z dziekanem Józefem Wojnarem)

oraz Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (z dziekanem Rudolfem Kośmidrem), który w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie tamtych czasów – łączył nauki techniczne z ekonomicznymi.

Warto zaznaczyć, że to właśnie politechnika stała się w Polsce kolebką nowej dyscypliny: inżynierii produkcji.

Przełom wieków okazuje się przełomowy dla politechnicznego sportu. Student II roku wychowania fizycznego i sztangista Grzegorz Kleszcz zdobywa ósme miejsce na igrzyskach olimpijskich w Sydney, a zawodnicy piłki siatkowej AZS Politechniki Opolskiej po raz pierwszy w historii awansują do I ligi państwowej.

Poczynając od 2003 roku uczelnia współorganizuje Opolski Festiwal Nauki największe wydarzenie popularyzujące wiedzę w regionie.

W tym samym roku za symboliczną złotówkę, politechnika otrzymuje od miasta dawne koszary wojskowe przy ul. Prószkowskiej 76. To początek II kampusu, stanowiącego dziś centrum uczelni.

Jako pierwszy, przenosi się do kampusu Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, na którego potrzeby buduje się halę sportową z prawdziwego zdarzenia.

W 2005 r. wybory na rektora Politechniki Opolskiej wygrywa prof. Jerzy Skubis, wcześniej – przez 4 kadencje – pełniący funkcję prorektora ds. nauki. Specjalnością profesora jest technika wysokich napięć, w której stworzył na Politechnice Opolskiej rozpoznawalną w świecie szkołę naukową.

Moja praca w latach 2005-2012, kiedy pełniłem funkcję rektora koncentrowała się na tym, aby wyremontować kampus, ale również zaplecze w innych częściach politechniki: powstał Łącznik, budynek Wydziału Budownictwa, czwarty akademik Sokrates i hala sportowa na ul. Małopolskiej. Wsparliśmy budowę pływalni. Wszystko po to, aby stworzyć atrakcyjne warunki dla młodzieży, aby nie wyjeżdżała do Wrocławia, czy Gliwic, ale aby brała pod uwagę również nasz ośrodek. Myślę, że to w dużej mierze udało się zrobić. Pracowało na to bardzo wielu ludzi, prorektorów, dziekanów, profesorów, pracowników administracji, obsługi.

Podsumowaniu kadencji rektora Skubisa poświęcony został numer Wiadomości Uczelnianych: https://wu.po.opole.pl/archiwum/download/2012/WU_13_230_2012.pdf

W 2006 r. społeczność uczelni przyznaje też pierwszy doktorat honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi, dwa lata później uczelnianą aulę zapełniają pierwsi słuchacze Dziecięcej Politechniki Opolskiej.

W tym samym roku powstaje także Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej (dzisiejszy Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki).

W październiku 2008 r. (w Roku Szczura) swoją działalność inauguruje Centrum Współpracy Polska-Chiny Instytut Konfucjusza. Instytut powołany zostaje jako trzeci w Polsce i do dziś jedyny przy uczelni technicznej.

Na uczelni powstają też dwa zespoły – Orkiestra Politechniki Opolskiej oraz Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, które grają nie tylko na akademiach…

W 2012 roku rektorem zostaje prof. Marek Tukiendorf, absolwent opolskiej uczelni technicznej, związany z nią zawodowo od początku swojej kariery.

W drugiej kadencji rektora, w latach 2016-19, Politechnika Opolska, dzięki rozwiniętym kontaktom z Krajem Środka staje się ważnym podmiotem jednego z największych przedsięwzięć współczesnego świata tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku, czyli reaktywacji legendarnej drogi handlowej łączącej Chiny z Europą. Rektor Tukiendorf wraz z rektorami uczelni z Pekinu i 30- milionowego Chongqing staje na czele akademickiego konsorcjum One Belt One Road, którego celem jest wspólne pozyskiwanie projektów w ramach Szlaku.

W 2016 r. powstaje siódmy, zamiejscowy wydział w Kędzierzynie-Koźlu – Wydział Inżynierii Systemów Technicznych.

Politechnika rozwija współpracę nie tylko z odległym wschodem, ale i bliksosąsiedzkim Zachodem: w 2018 r. otwarte zostaje Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT). To pierwszy w Polsce oddział jednej z najważniejszych, europejskich instytucji wspierających przemysł i wdrażających nowe rozwiązania technologiczne.

Dyrektor centrum dr hab. inż. Anna Król i prof. Lothar Kroll z Uniwersytetu Chemnitz

Wciąż modernizuje się II kampus, w tym za kwotę blisko 30 mln zł siedziba i laboratoria Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Z myślą o bezpieczeństwie coraz większej rzeszy jego użytkowników – powstaje rondo Politechniki Opolskiej.

Uczelnia rozwija też kontakty z przemysłem, przyciągając do regionu inwestycje kolejnych firm (w tym ifm ecolink, Polaris czy Hongbo).

Nie byłoby tych sukcesów – powie rektor w czasie gali 50-lecia uczelni – gdyby nie możliwość elastycznej współpracy z władzami rządowymi i samorządowymi regionu i z naszymi wieloma partnerami biznesowymi. My pomagamy w negocjacjach dotyczących inwestycji na terenie Opolszczyzny, a oni wspierają nasze projekty. To są wartości ni do przecenienia.

Drugą kadencję rektora Tukiendorfa, w lipcu 2019 r. przerywa tragiczna śmierć profesora. Jego obowiązki przejmuje najpierw dr inż. Henryk Nowak,

a następnie, w wyniku wyborów, dr hab. inż. Marcin Lorenc, który pełni funkcję do dziś.

Choć cały świat staje wkrótce przed wyzwaniem pandemii koronawirusa, politechnika radzi sobie całkiem dobrze, rozwijając się naukowo, zgłaszając rekordową liczbę patentów.

We wrześniu 2020 r. przy uczelni rozpoczyna działalność Opolska Akademia Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

O kondycji uczelni u progu jubileuszowego roku rektor Marcin Lorenc opowiada w wywiadzie: